Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej tłumaczone dokumenty:

 • akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa
 • zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
 • akty notarialne
 • świadectwa szkolne, dokumentacja przebiegu nauki i studiów, dyplomy, suplementy do dyplomów
 • aświadczenia, referencje, świadectwa pracy
 • dokumenty sądowe, orzeczenia i postanowienia, dokumenty rozwodowe
 • dokumenty bankowe, dokumenty ZUS, deklaracje podatkowe i dokumenty do urzędu skarbowego
 • pełnomocnictwa
 • europejskie poświadczenia spadkowe, dokumenty spadkowe
 • dowody rejestracyjne, faktury, umowy kupna – sprzedaży samochodów i innych pojazdów, świadectwa homologacji pojazdów, dokumenty samochodowe, prawa jazdy
 • obrót nieruchomościami – akty notarialne sprzedaży, umowy dzierżawy i najmu, wypisy z rejestrów
 • dokumenty bankowe
 • wyciągi KRS, statuty spółek, sprawozdania z działalności spółek
 • bilanse i sprawozdania finansowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • karty pobytu i dokumenty składane do Urzędu ds. Cudzoziemców np. legalizacja pobytu cudzoziemców
 • dokumentacja COVID, wyniki testów, zaświadczenia o kwartantannie

Tłumaczenie przysięgłe może mieć formę:

 • wydruku – opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego własnoręcznym podpisem
 • elektroniczną – opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia specjalistyczne

Najczęściej tłumaczone dokumenty:

 • teksty prawne i prawnicze
 • tłumaczenia ekonomiczne
 • tłumaczenia finansowe
 • tłumaczenia umów
 • dokumentacja medyczne, ulotki leków
 • dokumenty z dziedziny księgowości i rachunkowości

Więcej:

 • Tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową. Wymagają korzystania z dodatkowych źródeł i konsultacji z ekspertami.
 • Strona przeliczeniowa liczy 1600 znaków z niezbędnymi spacjami. Cena jest uzależniona od stopnia złożoności tekstu.

Tłumaczenia zwykłe

Więcej:

 • Tłumaczenia tekstów, które nie wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego ani nie zawierają terminologii specjalistycznej.
 • Strona przeliczeniowa liczy 1600 znaków z niezbędnymi spacjami.

Natychmiastowa, bezpłatna wycena

Zapytaj o wycenę już teraz!